The Ultimate Collection of Sport-Quotes

Deze verzameling van sportquotes, opgetekend door de jaren heen en veelal afkomstig uit boeken of artikelen, weerspiegelen niet alleen hoe mensen gepassioneerd zijn vanuit hun intrinsieke motivatie om topsport te bedrijven maar tevens een bron van motivatie vormen richting topsporters door op het juiste moment de passende opmerking te maken.

Veelal wordt de impact van een quote onderschat of verkeerd geïnterpreteerd waardoor ze aan kracht verliezen echter, wanneer gemaakt op het juiste moment in tijd en plaats, zeggen quotes vaak meer dan welke peptalk of speech dan ook in de aanloop naar of in de voorbereiding op, willekeurig welk sportmoment.

Veel quotes zijn afkomstig uit verschillende sportdisciplines maar zijn uiteraard mede op verschillende andere takken van sport toepasbaar. Een groot aantal topcoaches hebben ongemerkt een bijdrage geleverd in het ontstaan van deze weblog vanwege hun vaak onnavolgbare uitspraken of juist uitspraken met een diepgang die ongemerkt stof tot nadenken geeft. Ook in het dagelijkse leven tref je vaak quotes aan die een meerwaarde hebben voor topsporters, ook deze heb ik geprobeert zoveel als mogelijk op te tekenen.

Iedere sporter, (top)coach, manager of CEO kan aan de hand van deze weblog nalezen wat er zoal gezegd en geschreven is. Vaak zijn het eenvoudige quotes die voor zich spreken, meestal zal men de quotes tweemaal moeten lezen om de onderliggende diepgang te kunnen ontdekken. Een ieder mag voor zich bepalen wat voor hem of haar bruikbaar is en er zijn voordeel mee doen, zo goed als de 'owner' ten tijde van het uitspreken ervan, dat ook gedaan heeft.

Met deze weblog heb ik geenszins de pretentie volledig te zijn al was het alleen maar vanwege het feit dat er dagelijks nieuwe quotes ontstaan en deze weblog zodoende nu alweer gedateerd is. Ik hou mij dan ook aanbevolen om quotes van lezers te ontvangen om zo deze weblog nog verder te vervolmaken. Indien je quote's toestuurt stel ik het bijzonder op prijs de naam van de 'owner' erbij te ontvangen.

Deze weblog draag ik op aan mijn vader (22.12.2000) die de wijsheid in pacht had, mijn twee dochters Daniëlle en Noëlla die het vaak in hun leven aan wijsheid van hun eigen vader heeft ontbroken waarbij ik de hoop uitspreek dat ze met deze levenswijsheden toch nog wat meekrijgen voor de rest van hun leven en tot slot maar zeker niet de laatste aan mijn allesie Françoise die deze wijsheden niet echt nodig zal hebben.

Ron